Serwis i remont dachów płaskich

Renowacja dachów przemysłowych

Dachy płaskie

PRZEGLĄD DACHU

Stan pokrycia dachu obiektu budowlanego jest jednym z najważniejszych czynników, aby obiekt ten pełnił swoje funkcje w sposób bezpieczny oraz komfortowy dla jego zarządców oraz użytkowników. Zjawiska pogodowe, które nieustannie szkodliwie oddziaływają na izolację wodochronną dachów, sprawiają, że koniecznie jest dokonywanie okresowych przeglądów dachu. Okresowy przegląd dachu jest również obowiązkiem właściciela/zarządcy budynku uregulowanym w Prawie Budowlanym zgodnie z art. 62. Dla obiektów budowlanych o powierzchni powyżej 2 000m2 przegląd wymagany co najmniej dwa razy w roku (pierwszy w terminie do 31 maja, drugi do 30 listopada).

Firma Damans Dak Polska oferuje klientowi kompleksowy przegląd dachu płaskiego, dzięki któremu klient poprzez przejrzysty i fachowy raport otrzymuje informacje w jakim stanie technicznym jest obecnie jego dach oraz jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie chronić swoją inwestycję w przyszłości.

Raport z wykonanego przeglądu dachu zawiera opis techniczny obiektu, dokumentację fotograficzną wraz z opisem stanu istniejącego, wnioski z przeprowadzonego przeglądu oraz zalecenia naprawcze, których realizacja przyczyni się do wydłużenia bezusterkowego funkcjonowania obiektu wraz zabezpieczeniem wszystkich dóbr znajdujących się wewnątrz obiektu.

Wieloletnie doświadczenie, dbałość o jak najwyższe standardy w wykonywaniu dachów płaskich oraz wyspecjalizowany personel i sprzęt do poszukiwania przecieków gwarantuję profesjonalną ocenę pokrycia dachu w zakresie:

 • Szczelności izolacji wodochronnych w tym lokalizacja uszkodzeń mechanicznych
 • Ocena stanu oraz jakość zgrzewów na stykach sąsiednich arkuszy izolacji wodochronnych
 • Ocena poprawności wykonania oraz ocena szczelności detali oraz elementów infrastruktury na dachu
 • Ocena poprawności wykonania oraz ocena szczelności styków izolacji wodochronnej ze ścianami, kominami, świetlikami, progami drzwi.
 • Ocena stanu technicznego oraz szczelności obróbek blacharskich
 • Wykonujemy czyszczenie i serwis koryt oraz wpustów dachowych

Wykonujemy przeglądy dachów płaskich obiektów budowlanych tj. wielko powierzchniowe hale magazynowe, centra logistyczne, centra handlowe, fabryki, obiekty budownictwa mieszkaniowego oraz inne.

W celu pełniejszej ochrony naszych partnerów biznesowych oferujemy wykonanie napraw oraz uszczelnień  zlokalizowanych nieprawidłowości. W przypadku gdy stan dachu kwalifikuje się do remontu lub renowacji pokrycia dachu nasz wykwalifikowany personel również poprowadzi Państwa poprzez cały etap poczynając od wyceny, poprzez projekt do wykonania prac na obiekcie.

Oferujemy Państwu

 • Okresowe przeglądy dachów, które zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego, dla obiektów budowlanych o powierzchni powyżej 2 000 m2  trzeba wykonać dwukrotnie w roku (do 31 maja oraz do 30 listopada)
 • Pogwarancyjny przegląd dachu
 • Przegląd dachu po doświadczeniu przez obiekt zjawisk atmosferycznych (silne wiatry, intensywne opady, wyładowania atmosferyczne) w wyniku, których mogło nastąpić uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

BADANIA SZCZELNOŚCI DACHÓW

 • Metoda elektryczna wysokiego napięcia

Badania szczelności izolacji wodochronnych (membran PVC, TPO/FPO, pap bitumicznych) metodą elektryczną wysokiego napięcia przeprowadza się na suchej poziomej lub pionowej powierzchni przy użyciu ograniczonego prądu przy stosunkowo wysokim napięciu. Jeden przewód z przenośnego generatora prądu jest uziemiony do poszycia dachu za pomocą wystarczająco przewodzącego podłoża. Drugi przewód jest przymocowany do specjalnej szczotki elektrodowej z przewodzącym metalowym włosiem. Elektroda szczotkowa jest następnie przesuwana po powierzchni membrany dachowej. Łuk elektryczny przeskoczy z elektrody przez każdą szczelinę w membranie, zamykając w ten sposób obwód między szczotką a poszyciem dachu. Tam, gdzie izolacja wodochronna jest szczelna, membrana działa jak izolator i zapobiega przepływowi prądu do wnętrza przegrody.

Badania metodą elektryczną wysokiego napięcia wykonuje się zgodnie z międzynarodową normą ASTM D7887 „Electronic Methods for Detecting and Locating Leaks In Waterproof Membranes”

RENOWACJE DACHÓW

Materiały budowlane posiadają swoją trwałość. Jest to okres czasu, w którym materiał budowlany pełni swoje funkcje będąc nieustannie narażony na oddziaływanie zewnętrznych czynników pogodowych.

W branży dekarskiej jakże ważnym czynnikiem jest żywotność izolacji wodochronnych (membran PVC TPO/FPO, pap bitumicznych, kitów trwale-plastycznych), które jako pierwsza bariera chronią obiekt przed czynnikami pogodowymi często ekstremalnymi.

Membrany z tworzyw sztucznych (PVC, TPO/FPO) zastosowane na dachach będąc nieustannie narażone na działania takich czynników jak promieniowanie UV, zmiany temperatur, ekstremalne opady np. gradu w dłuższym okresie czasu (kilkunastu lat) ulegają starzeniu i tracą swoje właściwości. Plastyfikatory użyte przy produkcji membran ulatniają się skutkując utratą plastyczności tych membran. Izolacje wodochronne, które są narażone na ciągłe naprężenia w skutek tych zjawisk pękają i/lub ulegają zrywaniu poprzez nadmierne naprężenie. Naprawy oraz próby uszczelnień tak daleko posuniętych usterek mogę okazać się nierentowne lub niemożliwe.

Dlatego biorąc pod uwagę powyższe zjawiska inwestorzy powinni być przygotowani na renowację dachów.

Renowacja dachu płaskiego jest zależna od wielu czynników i za nim przystąpi się do konkretnych robót budowlanych należy wykonać:

 • Przeprowadzenie rozmowy z Inwestorem/Zarządcą budynku wraz z wizją na obiekcie
 • Przygotowanie oceny technicznej pokrycia dachowego, która powinna zawierać opis techniczny wraz z dokumentacją fotograficzną, proponowane rozwiązania, dobór materiałów wraz z rysunkami, szkicami oraz wstępna wycena prac.
 • Wspólne uzgodnienia z Inwestorem/Zarządcą obiektu – uszczegółowienie zakresu prac i rozwiązań technologicznych
 • Ostateczna oferta – negocjacje/podpisanie umowy

Firma Damans Dak Polska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie napraw i renowacji dachów płaskich. Wszystkie nasze prace są wykonywane z dużą starannością przy zastosowaniu profesjonalnych maszyn i urządzeń. Zdobytą wiedzę oraz doświadczenie w projektach w całej Europie między innymi w Niemczech, Holandii, Belgii oraz Francji obecnie wykorzystujemy na rynku Polskim.

Kontakt

Jeżeli masz pytania dotyczące naszej oferty lub chcesz zapytać o wycenę zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz zespół specjalistów czeka na Ciebie.

info@damansdak.pl

Oddział Przemyśl

+48 532 197 746

Oddział Warszawa

+48 538 621 721

Przemyśl

Lwowska 11, 37-700 Przemyśl

Polska, Woj. Podkarpackie

sprawdź dojazd

Warszawa

Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Polska, Woj. Mazowieckie

sprawdź dojazd

Mapa Polski

Przemyśl

Lwowska 11

37-700 Przemyśl

Polska, Woj. Podkarpackie

Damans Dak Polska

Dachy płaskie przemysłowe

Warszawa

Karolkowa 30

01-207 Warszawa

Polska, Woj. Mazowieckie

KRS 0000894896

NIP PL7952563292

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi specjaliści zajmą się profesjonalnym doradztwem oraz wyceną projektów.

info@damansdak.pl

Oddział Przemyśl

+48 532 197 746

Oddział Warszawa

+48 538 621 721